IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA PRIJAVU PROJEKATA NA ŠUMAMA I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU RH NA NATJEČAJE KOJI SE FINANCIRAJU IZ FONDOVA I PROGRAMA EU

Petak, 18.01.2019

Ministarstvo poljoprivrede prema članku 71. Zakona o šumama (Narodne novine, br. 68/18 i 115/18) izdaje suglasnost za prijavu projekata na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na natječaje koji se financiraju iz fondova i programa Europske unije. Uz zahtjev koji se podnosi Ministarstvu poljoprivrede za izdavanje suglasnosti nužno je priložiti naziv, obrazloženje i sažetak projekta koji se planira prijaviti na natječaj.

OBAVIJEST ZA NATJEČAJ IZ MJERE 3 ZA PROMOCIJU ZAŠTIĆENIH I EKOLOŠKIH PROIZVODA

Četvrtak, 17.01.2019

Natječaj iz Mjere 3 „Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, za tip operacije 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ otvoren je do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati.

OBAVIJEST ZA KORISNIKE U OPERACIJI 7.4.1.

Četvrtak, 17.01.2019

Ovim putem želimo skrenuti pozornost korisnicima na obvezu dostave dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave iz projekata iz operacije 7.4.1. » Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA OSNIVANJE OPERATIVNIH SKUPINA ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 16.4.1. ,,Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta''

Utorak, 15.01.2019

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 10. siječnja 2019. godine Natječaj za provedbu podmjere 16.1 “Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog partnerstva za inovacije (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost“

LAG Srijem.info

Natječaji