JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI

 

Dana 08. listopada 2021. godine župan Vukovarsko-srijemske županije, objavio je Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije u 2021. godini.

Dodjela županijskih novčanih potpora za provedbu aktivnosti i projekata iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji, iz Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2021. godinu, odnosi se na:

 

1. Promocija i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje

Prihvatljivi troškovi su:

1.1. Izgradnja/rekonstrukcija plastenika

1.2. Nabava opreme i materijala za proizvodnju

1.3. Restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

1.4. Izgradnja/rekonstrukcija skladišnih i rashladnih kapaciteta

 

2. Potpora mladim poljoprivrednicima

Prihvatljivi troškovi su:

2.1. Restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada

2.2. Kupnja uzgojno valjanih grla

2.3. Izgradnja/rekonstrukcija plastenika

2.4. Izgradnja/rekonstrukcija skladišnih i rashladnih kapaciteta

2.5. Kupnja poljoprivredne mehanizacije. strojeva i opreme za povrtlarsku proizvodnju

2.6. Kupnja sjemena, sadnog materijala i višegodišnjeg bilja

 

3. Unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu

3.1. Kupovina genetskog materijala u svinjogojstvu, ovčarstvu i kozarstvu

 

5. Sufinanciranje analiza i popravaka poljoprivrednog zemljišta

5.1. Osnovna kemijska analiza tla za višegodišnje nasade i povrtlarstvo

 

Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Vukovarsko-srijemske županije (OPG, SOPG, obrt).

 

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascima koji će biti dostupni na službenim stranicama Županije i u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije.

 

Za financiranje aktivnosti/projekta u okviru ovog Javnog poziva raspoloživ je iznos od:

- 548.000,00 kuna za Mjeru 1 (maksimalan iznos potpore do 40.000,00 kuna)

- 150.000,00 kuna za Mjeru 2 (maksimalan iznos potpore do 40.000,00 kuna)

- 100.000,00 kuna za Mjeru 3 (maksimalan iznos potpore do 25.000,00 kuna)

- 98.000,00 kuna za Mjeru 5 (maksimalan iznos potpore do 5.000,00 kuna).

 

Korisnik se može javiti na najviše dvije mjere tijekom jedne kalendarske godine.

 

Prijave se mogu dostaviti na jedan od sljedećih načina:

1. Poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

Upravni odjel za poljoprivredu, s naznakom „Prijava za Javni poziv“, Glagoljaška 27/1, 32 100 Vinkovci,

2. Osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi Glagoljaška 27, 32 100 Vinkovci.

 

Javni poziv je otvoren 14 dana od dana objave na službenoj stranici Županije, odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u Proračunu.

 

Svi zainteresirani prijavitelji, za pomoć pri pripremi projekata, mogu se obratiti na email: albert.varga@srijem.info, telefon: 099/299 8414.

 

Detaljnije o Javnom pozivu, kao i pozivne dokumente možete pogledati u prilogu.

 

Izvor: Poveznica


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 65113934_javni_poziv_za_dodjelu_potpora_u_poljoprivredi_na_podru_ju_vs__.pdf 12.10.2021 1.97Mb
2 65211237_zahtjev_za_potporu.docx 12.10.2021 17.6kb
3 65211436_izvje__e_o_provedenoj_mjeri_programa_potpora_poljoprivredi_(1).docx 12.10.2021 33.9kb
4 65310093_izjava_o_kori_tenim_potporama_male_vrijednosti.docx 12.10.2021 11.8kb
5 65315934_izjava_o_nepostojanju_dugovanja_prema_prora_unu_vs_.docx 12.10.2021 11.3kb
6 65314163_izjava__o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_istih_tro_kova.docx 12.10.2021 10.7kb

LAG Srijem.info

Natječaji