OBJAVLJEN 6. LAG NATJEČAJ ZA TO 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

 

LAG Srijem je dana 19. listopada 2021. godine objavio 6. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Predmet natječaja je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a Srijem.

Iznimno, u slučaju kada je nositelj projekta jedinica lokalne samouprave (JLS), prihvatljivo je da je JLS nositelj projekta za projekt koji se provodi na području koje se nalazi u sastavu LAG-a i u slučaju kada se sjedište JLS nalazi izvan LAG obuhvata.

 

Obuhvat područja LAG-a Srijem:

o Grad Ilok,

o Naselje Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),

o Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),

o Općina Bogdanovci,

o Općina Borovo,

o Općina Lovas,

o Općina Negoslavci,

o Općina Nuštar,

o Općina Stari Jankovci,

o Općina Tompojevci,

o Općina Tordinci,

o Općina Tovarnik,

o Općina Trpinja,

o Općina Markušica.

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 05. studenog 2021. do 09. prosinca 2021.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 436.527,00 HRK.

 

Minimalna visina potpore po projektu iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a maksimalna 80.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

 

Ukupna vrijednost projekta ne smije biti veća od 250.000 EUR (s PDV-om) u kunskoj protuvrijednosti.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu ovisi o razvrstavanju jedinica lokalne samouprave u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN br. 132/17).

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

 

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na sljedećem linku: 

http://www.srijem.info/index.php?news=1061


LAG Srijem.info

Natječaji