UPRAVO POTPISAN SPORAZUM O SURADNJI ZA FORMIRANJE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE U RIBARSTVU (FLAG)

 

Dana 20. listopada 2021. godine, u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru, svečano je potpisan Sporazum o suradnji za formiranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu (FLAG).

 

Potpisivanjem Sporazuma o suradnji osnovan je Inicijativni odbor za formiranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu na području Vukovarsko-srijemske županije.

 

Inicijativni odbor je osnovan s ciljem jačanja integriranog teritorijalnog razvoja putem provedbe lokalnog razvoja vođenog lokalnom zajednicom (LEADER/CLLD) kao i temeljem dugogodišnje razvojne suradnje Županije i LAG-a Srijem, LAG-a Bosutski niz i LAG-a Šumanovci.


LAG Srijem.info

Natječaji