ODRŽANA FOKUS GRUPA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

 

U utorak, 09. studenog 2021. godine, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, u Antunovcu, održana je fokus grupa namijenjena organizacijama civilnoga društva s područja Osječko-baranjske županije, na temu Poduzetnička klima u Osječko-baranjskoj županiji koju je vodio voditelj LAG-a Srijem, Albert Varga. U organizaciji fokus grupe sudjelovao je i LAG Vuka, koji je ujedno bio i domaćin.

 

Fokus grupe se održavaju u okviru projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, na kojemu je LAG Srijem jedan od partnera.

 

Sudionici su na fokus grupi iznosili svoje mišljenje na temu zakonodavnog, financijskog i obrazovnog okvira i njihovih utjecaja na poticanje poduzetništva. Kroz diskusiju su se dotaknuli uloge potpornih institucija, te društvenih i kulturnih normi u procesu pokretanja poduzeća.


LAG Srijem.info

Natječaji