ODRŽANA FOKUS GRUPA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA S PODRUČJA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

 

U petak, 12. studenog 2021. godine, u hotelu Art, u Slavonskom Brodu, održana je fokus grupa namijenjena organizacijama civilnoga društva s područja Brodsko-posavske županije, na temu Poduzetnička klima u Brodsko-posavskoj županiji koju je vodio voditelj LAG-a Srijem, Albert Varga.

 

Fokus grupe se održavaju u okviru projekta Start-up nacija: Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja koji je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“, na kojemu je LAG Srijem jedan od partnera.

 

Sudionici su na fokus grupi iznosili svoje mišljenje na temu zakonodavnog, financijskog i obrazovnog okvira i njihovih utjecaja na poticanje poduzetništva. Kroz diskusiju su se dotaknuli uloge potpornih institucija, te društvenih i kulturnih normi u procesu pokretanja poduzeća.


LAG Srijem.info

Natječaji