JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITIH GUMA

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, objavio je 15. prosinca 2021. godine Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma.

Predmet ovog Poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetski učinkovitih guma.

 

Energetski učinkovitim gumama, u smislu ovog Poziva, smatraju se nove gume klase C2 i C3 te razreda učinkovitosti potrošnje goriva A ili B koje se montiraju na vozila kategorija M3, N2 (najveće dopuštene mase preko 7,5 tona), N3, O3 i O4, licencirana za obavljanje prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

 

Korisnici sredstava su fizičke osobe – obrtnici i trgovačka društva koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- Imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

- Podnesu prijavu i imaju svu obveznu dokumentaciju,

- Nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,

- Nemaju poslovne račune u blokadi,

- Ostvaruju pravo na potporu sukladno Programu dodjele de minimis potpora (potpora male vrijednosti) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije (Prilog 1. Poziva),

- Imaju važeću licenciju za obavljanje prijevoza putnika/tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu.

 

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 8.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava subvencije u iznosu do 40% opravdanih troškova, odnosno najviše 400,00 kuna po gumi i najviše 250.000,00 kuna po korisniku.

 

Prijava na Poziv podnosi se isključivo preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb. Zatvorena omotnica mora sadržavati: - Datum i vrijeme zaprimanja u poštanskom uredu, - Naznaku „Prijava na javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih guma (EnU-8/21)“

 

Detaljnije o Javnom pozivu, kao i obvezne priloge možete pogledati ovdje.

 

Izvor: Poveznica


LAG Srijem.info

Natječaji