ODRAĐENA UKUPNO 16. POSJETA LOKACIJI ULAGANJA (KONTROLA NA TERENU), DRUGA ZA PROJEKTE LOKALNE JAVNE INFRASTRUKTURE

 

LAG Srijem je odradio ukupno 16. posjetu lokaciji ulaganja, odnosno drugu za projekte odabrane na 2. LAG natječaju za tip operacije 7.4., tj. za projekte iz područja lokalne javne infrastrukture.

 

Ovog puta odrađena je posjeta lokaciji ulaganja za projekt "Izgradnja malonogometnog igrališta", korisnika Općine Nuštar.

 

U okviru projekta, koji je LAG Srijem odabrao na 2. LAG natječaju, izgrađeno je malonogometno igralište s umjetnom travom, za koje je LAG Srijem odobrio potporu u iznosu od 436.000,00 HRK.

 

Pozitivna ocjena nakon provedenog posjeta od strane LAG-a Srijem uvjet je za dobivanje konačne pozitivne Odluke, tj. ocjene projekta kao uspješno provedenog, te pravdanja cjelokupno odobrenog iznosa potpore.

 

Prethodno predmetnoj kontroli, dosad smo obavili posjete lokaciji ulaganja u Lovasu, Ilači, tri puta u Iloku, Sotinu, Starim Jankovcima, Šarengradu, Borovu, Trpinji, dva puta u Novim Jankovcima te tri puta u Tovarniku.


LAG Srijem.info

Natječaji