ODRAĐENA UKUPNO 18. POSJETA LOKACIJI ULAGANJA (KONTROLA NA TERENU), 16. ZA PROJEKTE POLJOPRIVREDNIKA

 

LAG Srijem je odradio ukupno 18. posjetu lokaciji ulaganja, odnosno 12. za projekte odabrane na 1. LAG natječaju za tip operacije 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

 

Ovog puta odrađena je posjeta lokaciji ulaganja za projekt Nabava poljoprivredne mehanizacije te matičnog stada, korisnika OPG Grubač Sanja iz Čakovaca.

 

U okviru projekta, koji je LAG Srijem odabrao na 1. LAG natječaju, nabavljena je traktorska prikolica, sjetvospremač, prskalica, rasipač umjetnog gnojiva, električni pastir te matično stado 38 ovaca.

Korisniku OPG Grubač Sanja LAG Srijem odobrio je potporu u iznosu od 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti.


LAG Srijem.info

Natječaji