ODRAĐENA UKUPNO 19. POSJETA LOKACIJI ULAGANJA (KONTROLA NA TERENU), TREĆA ZA PROJEKTE LOKALNE JAVNE INFRASTRUKTURE

 

LAG Srijem je odradio ukupno 19. posjetu lokaciji ulaganja, odnosno treću za projekte odabrane na 2. LAG natječaju za tip operacije 7.4., tj. za projekte iz područja lokalne javne infrastrukture.

Ovog puta odrađena je posjeta lokaciji ulaganja za projekt "Postavljanje dječjeg igrališta u Lovasu", korisnika Općine Lovas.

 

U okviru projekta, koji je LAG Srijem odabrao na 2. LAG natječaju, izgrađeno je dječje igralište, za koje je LAG Srijem odobrio potporu u iznosu od 324.800,00 HRK.

 

Predmetna posjeta lokaciji ulaganja je rezultirala pozitivnom ocjenom od strane LAG-a Srijem. Pozitivna ocjena nakon provedenog posjeta od strane LAG-a Srijem uvjet je za dobivanje konačne pozitivne Odluke, tj. ocjene projekta kao uspješno provedenog, te pravdanja cjelokupno odobrenog iznosa potpore.


LAG Srijem.info

Natječaji