JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE POSLOVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

 

Vukovarsko-srijemska županija je, 13. travnja 2022. godine, objavila „Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje poslovanja gospodarskih subjekata na području Vukovarsko-srijemske županije za 2022. godinu.“

 

Ukupna vrijednost Javnog poziva je 2.500.000,00 kuna. Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 10.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 50.000,00 kuna.

 

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.

 

Prihvatljive aktivnosti/troškovi su:

• nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata

• izgradnje, dogradnje, adaptacije, opremanje poslovnog/proizvodnog prostora, najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.

• nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica i ulaganje u razvoj novih tehnologija

• istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti

• razvoja prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju

• zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom

• troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama

• edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača

• polaganje stručnih i majstorskih ispita

• kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.

 

Sve potrebne informacije o Javnom pozivu, kao i dokumenti potrebni za prijavu, nalaze se na poveznici

 

Svi zainteresirani prijavitelji, za pomoć pri pripremi projekata, mogu se obratiti voditelju LAG-a Srijem, Albertu Vargi, na email: albert.varga@srijem.info .


LAG Srijem.info

Natječaji