Održana radionica u Starim Jankovcima vezana za izradu LRS LAG-a "SRIJEM" za razdoblje 2023.-2027.

 

LAG Srijem započeo je sa radionicama koje će doprinijeti izradi nove Lokalne razvojne strategije (u daljnjem tekstu: LRS) koja će se primjenjivati u programskom razdoblju 2023. – 2027.

 

Tako u cilju pripreme nove LRS, 18. kolovoza 2022. godine održana je prva radionica u Starim Jankovcima. Cilj radionice je zajednički razmotriti pitanja i elemente izrade LRS LAG-a, te na temelju zajedničke suradnje sa sudionicima radionice izraditi SWOT analizu iste.

 

Zahvaljujemo svim sudionicima koji su se odazvali radionici u Starim Jankovcima. 


LAG Srijem.info

Natječaji