ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA LAG-a SRIJEM

 

U Regionalnom poslovnom centru u Lovasu, u ponedjeljak 31. listopada 2022. godine održan je sastanak Upravnog odbora LAG-a Srijem.

 

Tijekom održanog sastanka razgovaralo se utvrđivanju kvoruma i sektorske zastupljenosti članova, o usvajanju zapisnika sa prošlog sastanka Upravnog odbora, održanog 01. srpnja 2022. godine, o aktivnostima koje je LAG Srijem proveo u proteklom razdoblju od prošlog sastanka, o sprječavanju sukoba interesa, o predlaganju i imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 7. LAG Natječaj, za tip operacije 7.4. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, o predlaganju i imenovanju članova Ocjenjivačkog odbora za 8. LAG Natječaj, za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, o Prijedlogu konačnog teksta 9. LAG natječaja "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", o definiranju članarine za 2023. godinu te o prijedlogu izmjene predstavnika Grada Vukovara u LAG-u Srijem, kao i o proširenju područja obuhvata LAG-a Srijem.

 

Također, razgovaralo se i o utvrđivanju prijedloga Financijskog plana za 2023. godinu i godišnjeg Programa rada za 2023. godinu te razno.

 

Upravni odbor LAG-a Srijem jednoglasno je donio Odluke po točkama gdje su bile potrebne.


LAG Srijem.info

Natječaji