ODOBREN NOVI PROJEKT, U OKVIRU PODMJERE 19.3. „OD ISTOKA DO JUGA“, U VRIJEDNOSTI 132.768,67 EURA (1.000.345,55 KUNA)

 

Zadovoljstvo nam je objaviti kako je dana 02. veljače 2023. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela Odluku o dodjeli sredstava, kojom je odobren međuteritorijalni projekt suradnje, prijavljen u okviru Podmjere 19.3. Uz LAG Srijem, partneri na projektu su:

 

LAG Virovitički prsten (Nositelj)

LAG Adrion

LAG Zrinska gora - Turopolje

 

Cilj projekta je promocija područja kroz razvoj ruralnog turizma i jačanje ljudskih kapaciteta dionika s područja LAG-ova partnera, a projekt je usmjeren prema poljoprivrednim gospodarstvima, poduzećima, obrtima, civilnom sektoru, turističkim i ugostiteljskim subjektima, lokalnom stanovništvu, lokalnoj samoupravi, svim institucijama koje sudjeluju u razvijanju područja LAG-ova, kao i ostalim dionicima koji se žele uključiti u provedbu projektnih aktivnosti.

 

Ukupan iznos projekta je 132.768,67 EURA, (1.000.345,55 kuna) koji se financira u 100%-om iznosu iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

 

#lagsrijem #lagovipartneri #samojako #lagprojekti #odistokadojuga


LAG Srijem.info

Natječaji