ODRAĐENA UKUPNO 23. POSJETA LOKACIJI ULAGANJA (KONTROLA NA TERENU) ŠESTA ZA PROJEKTE LOKALNE JAVNE INFRASTRUKTURE

LAG Srijem je odradio ukupno 23. posjetu lokaciji ulaganja, odnosno šestu za projekte odabrane na 2. LAG natječaju za tip operacije 7.4., tj. za projekte iz područja lokalne javne infrastrukture.

 

Ovog puta odrađena je posjeta lokaciji ulaganja za projekt "Postavljanja dječjeg igrališta na k.č.br. 265/3 k.o. Mirkovci", korisnika Grada Vinkovaca.

 

U okviru projekta, koji je LAG Srijem odabrao na 2. LAG natječaju, izgrađeno je i opremljeno dječje igralište, za koje je LAG Srijem odobrio potporu u iznosu od 354.695,96 HRK.

 

Predmetna posjeta lokaciji ulaganja je rezultirala pozitivnom ocjenom od strane LAG-a Srijem. Pozitivna ocjena nakon provedenog posjeta od strane LAG-a Srijem uvjet je za dobivanje konačne pozitivne Odluke, tj. ocjene projekta kao uspješno provedenog, te pravdanja cjelokupno odobrenog iznosa potpore.


LAG Srijem.info

Natječaji