Održana radionica za pripremu SWOT analize za potrebe izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije 2015. – 2020.

U Vinkovcima, 17. srpnja 2015., u velikoj županijskoj vijećnici održana je radionica za izradu SWOT analize koja je sastavni dio metodologije izrade županijske razvojne strategije.

Naime, u lipnju 2015. godine Vukovarsko-srijemska županija započela je izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije 2015. – 2020. godine. Koordinator izrade strategije je Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o u suradnji s lokalnim i regionalnim dionicima.

 

Na radionici su sudjelovali članovi radne skupine za izradu strategije, pročelnici županijskih odjela, načelnici općina, predstavnici lokalnih razvojnih agencija, LAG-ova, uključujući i predstavnike LAG-a Srijem, te predstavnici udruga i drugih županijskih i lokalnih institucija koji su svojim prijedlozima i komentarima doprinijeli kvaliteti rasprave i donošenju zaključaka koji će usmjeriti tijek izrade Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije.

 

Nakon izrađene analize stanja, u predstojećem razdoblju slijedi definiranje vizije, strateških ciljeva i prioriteta županije.


LAG Srijem.info

Natječaji