Podsjetnik – usklađivanje Statuta i drugih akata udruga prema novom Zakonu o udrugama

Novim Zakonom o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014) utvrđena je obveza udruga da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena pri uredima državne uprave u županiji.

 

Novi Zakon o udrugama stupio je na snagu 1. listopada 2014. godine.

Stoga podsjećamo sve udruge na obvezu usklađivanja svojih statuta s novim Zakonom o udrugama do 1. listopada 2015. godine. 

 

 

 


LAG Srijem.info

Natječaji