Objavljen Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2017. godinu s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Predmet ovoga Poziva je raspodjela raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu s pozicija Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, za projekte kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života starijih osoba organiziranjem dnevnih aktivnosti, a čiji se sadržaj odnosi na provedbu strateških aktivnosti u sklopu mjere „Unapređivanje i razvoj pružanja izvaninstitucijskih usluga za starije“ iz Strategije socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. - 2016., te ostvarivanje općeg cilja „Unapređivanja procesa uključivanja korisničkih skupina u život zajednice“ definiranog u Strateškom planu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Opći cilj ovog Poziva je podržati projekte koji pridonose provedbi gore navedene Strategije s ciljem uključivanja starijih osoba u život zajednice i sprječavanje institucionalizacije.

Posebni cilj Poziva je organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe koje su prilagođene potrebama i interesima starijih osoba koje žive u lokalnoj zajednici u kojoj se navedene aktivnosti provode, kao i širenje ovih usluga na područjima na kojima iste nisu dostupne.

Ciljana skupina korisnika svih aktivnosti koje se financiraju ovim Pozivom su osobe starije životne dobi, odnosno osobe starije od 60 godina. 

Prihvatljivi tipovi projektnih aktivnosti mogu se rasporediti prema sljedećim grupama:

  • sportsko-rekreativne (tjelovježba, šetnje, sport prilagođen starijoj dobi),
  • kreativne (kreativne i likovne radionice, radionice ručnog rada i tradicionalni obrti),
  • edukacijske i informativne (predavanja, radionice, tečajevi),
  • kulturne (književni klub, kazališna grupa, projekcije filmova, pjevački zbor),
  • zabavne (proslave, društvene igre, kvizovi),
  • kombinacije navedenih aktivnosti i drugo (izleti, koncerti).

Osim navedenih, moguće su i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva.

Prihvatljivim prijaviteljima smatraju se:

  • udruge koje su osnovane temeljem Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija i udovoljavaju općim uvjetima ovoga Poziva (uključujući i društva Crvenog križa);
  • domovi socijalne skrbi i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/2013, 152/2014 i 99/2015).

 

Ukupni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti najuspješnijim prijaviteljima koji prethodno udovolje propisanim uvjetima i kriterijima Poziva, iznosi 3.500.000,00 kn (trimilijunapetstotisućakuna).

Financijske podrške koje će se dodijeliti za provedbu projekata u sklopu ovoga Poziva su u iznosu od najmanje 30.000,00 kuna do najviše 80.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava na ovaj Poziv je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 30. siječnja 2017. godine.


Za više informacija posjetite sljedeću poveznicu.Izvor: www.mspm.hr


LAG Srijem.info

Natječaji