Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

 

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.000.000,00 kuna.

Rok za dostavu prijava je 30. ožujka 2017. godine.

 

 

Izmjena natječajne dokumentacije (13. ožujka 2017. godine)

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) mijenja se Obrazac B2 Obrazac proračuna za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2017. godini, i to u grupi troškova 1. Ljudski resursi.

Dokumentaciju potrebnu za prijavu projekta, kao i izmijenjeni Obrazac B2 možete pronaći nas sljedećoj poveznici.

 

 

Izvor: www.mspm.hr


LAG Srijem.info

Natječaji