GIZ seminar u Vizitor Centru

U Iloku je od 10.-15- rujna 2012. godine održan seminar na temu "Teritorijalni LEADER pristup regionalnom ruralnom razvoju: strategija, organizacija i financiranje“ za predstavnike ministarstava, međunarodnih organizacija, lokalnih akcijskih grupa i dr. institucija koji dolaze iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije i Kosova. Seminar je organiziralo Njemačko društvo za međunarodnu suradnju (GIZ) uz potporu Ureda za međunarodnu suradnju-TINTL.


LAG Srijem.info

Natječaji