ODOBREN PROJEKT LOVAS ZA MLADE NA NATJEČAJU MINISTARSTVA ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

 

Zadovoljstvo nam je objaviti kako je projekt Lovas za mlade koji je LAG Srijem napisao za Općinu Lovas (nositelj projekta), a koji je prijavljen u partnerstvu s LAG-om Srijem i Udrugom mladih Općine Lovas odobren od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Projekt je odobren u okviru Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu, Prioritetno područje: A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade.

 

Projekt je usmjeren pružanju novih inovativnih sadržaja mladima na području Općine Lovas te jačanju udruge mladih, odnosno u konačnici stvaranju boljih uvjeta za mlade na selu. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 40.000,00 kn, dok preostali iznos projekta sufinancira Općina Lovas kao nositelj projekta. Projekt traje godinu dana te se na njemu zapošljava i jedna mlada osoba na pola radnog vremena tijekom cijele provedbe projekta.


LAG Srijem.info

Natječaji