NA PODRUČJU LAG-a SRIJEM DOSAD ODOBRENO 10 PROJEKATA U OKVIRU NATJEČAJA ZAŽELI U UKUPNOJ VRIJEDNOSTI OD GOTOVO 33 MILIJUNA KUNA OD KOJIH SU 3 PROJEKTA KOJA JE PRIPREMIO LAG SRIJEM

U okviru natječaja Zaželi, na području LAG-a Srijem dosad je odobreno ukupno 10 projekata u ukupnoj vrijednosti od gotovo 33 milijuna kuna, tj. gotovo 23% od dosad ukupno dodijeljenih sredstava na nacionalnoj razini u okviru natječaja Zaželi odobreno je za projekte s područja LAG-a Srijem.

Projekti su odobreni za Grad Ilok, Općinu Stari Jankovci, Općinu Tompojevci, Općinu Lovas, Općinu Tovarnik, Općinu Negoslavci, Općinu Bogdanovci, Općinu Tordinci, Općinu Trpinja i Općinu Borovo.

Među prethodno navedenim projektima, odobrena su 3 projekta u ukupnoj vrijednosti od 7,934,667.79 kn, koja je LAG Srijem pripremio za Općine Bogdanovci, Tordinci i Trpinja. Također, u završnoj je fazi odobravanja još jedan projekt koji je LAG Srijem pripremio te uskoro i za njega očekujemo odobravanje.
LAG Srijem.info

Natječaji