Odobreno 9 programa na natječaju Ministarstva kulture

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018.  prijavljeno je 886 programa, a ukupna financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture dosegla su 21 milijun kuna. Za financiranje je predloženo i prihvaćeno 445 programa s iznosom od 6.112.500,00 kuna.

 

Od ukupno 11 programa koje je LAG Srijem napisao i pripremio za prethodno navedeni natječaj za kulturno umjetnička društva s područja LAG-a Srijem odobreno je ukupno 9 programa u ukupnoj vrijednosti od 30.500,00 kn.

Odobreno je financiranje tri programa za Kulturno umjetničko društvo "Ivan Goran Kovačić" iz Lovasa u ukupnoj vrijednosti od 12.000,00 kn, četiri programa za Kulturno umjetničko društvo "Julije Benešić" iz Iloka u ukupnoj vrijednosti od 12.500,00 kn te jedan program za Kulturno umjetničko društvo "Zvonko Galović - Nona" iz Tompojevaca u vrijednosti od 6.000,00 kn.

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: www.min-kulture.hr


LAG Srijem.info

Natječaji