JAVNI POZIV za provedbu mjere "Potpora za kupovinu steonih junica kombiniranih i mliječnih pasmina goveda" iz programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018.

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na potporu za kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda.

 

Cilj potpore je povećanje broja i genetske kakvoće krava u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se proizvođačima mlijeka nastoji olakšati mogućnost nabave steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda na tržištu. Kupovinom steonih junica i njihovim ulaskom u proizvodnju nadomjestit će
se određeni broj krava koje su izlučene iz proizvodnje zbog posljedica uzrokovanih cijepljenjem protiv bolesti kvrgave kože.

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici koji:

- su upisani u Upisnik poljoprivrednika,

- na vlastitom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u prije objave Javnog poziva,

- podnesu prijavu sukladno uvjetima Javnog poziva,

- nemaju dugovanja prema Državnom proračunu Republike Hrvatske i

- nisu poduzetnici u teškoćama u smislu urednog podmirivanja financijskih obaveza.

 

Uzgajivač koji je prodavao vlastite steone junice u istoj godini provedbe Programa ne može biti prihvatljiv korisnik potpore iz ove mjere.

 

Potpora za kupovinu junica dodjeljuje se za sufinanciranje troška kupovine minimalno 3 grla kategorije steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda po jednom korisniku u jednoj kalendarskoj godini. Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 30.000,00 kuna također u jednoj kalendarskoj godini.

 

Predračun ili račun moraju se odnositi na kupovinu u godini odvijanja programa i ne smije biti stariji od trenutka raspisivanja Javnog poziva.

 

Javni poziv je otvoren od 3. kolovoza 2018. do 1. listopada 2018.godine

Više o samom javnom pozivu možete pogledati ovdje.


LAG Srijem.info

Natječaji