„NA LEĐIMA KONJA DO NOVE BUDUĆNOSTI”

 

01. rujna 2018. godine potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava započela je provedba EU projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“, UP.02.1.1.06.0041, u okviru Poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

 

Nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su: LAG Srijem i Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar.

 

Projekt je usmjeren prema osobama s intelektualnim oštećenjem koji su članovi Udruge Golubica u dobi od 18 do 50 godina. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u iznosu od 887.343.09 kn.

 

Svrha projekta je da se osobe s intelektualnim teškoćama što bolje i uspješnije integriraju u društvo, te postanu konkurentnije na tržištu rada. Kroz projekt ćemo provoditi praktičnu obuku za rad u konjogojstvu kreiranu po njihovoj mjeri, u skladu sa stvarnim potrebama poslodavaca za zapošljavanjem kvalificirane radne snage u zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Time ćemo povećati potrebne radne, i socijalne kompetencije osoba s intelektualnim teškoćama za uključivanje na tržište rada.

 

Aktivnosti projekta:
1. Procjene u funkciji zapošljavanja i radionice samoodređenja
2. Provesti praktičnu obuku za rad u konjogojstvu
3. Aktivnosti umrežavanja s poslodavcima i diseminacije primjera dobre prakse


LAG Srijem.info

Natječaji