Edukacija na temu "Priprema Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za strukturne fondove"

4. i 5. ožujka 2014. godine u Iloku je održana Edukacija na temu "Priprema Lokalnog partnerstva za zapošljavanje za strukturne fondove" u okviru projekta "NEW STEP - Novi korak u jačanju partnerstva za zapošljavanje". Navedenoj edukaciji su nazočili i predstavnici LAG-a Srijem.

 

Teme edukacije su bile:

1. dan
Uvod u koncept strukturnih fondova i kohezijski fond. Što se financira strukturnim fondovima 2013. i najave prioriteta financiranja u budućnosti strukturnih fondova u razdoblju 2014. - 2020.

 

ESF u okviru politika EU. Svrha i ciljevi programa. Primjeri dobre prakse.

 

ERDF i KF u okviru politika EU. Svrha i ciljevi programa. Primjeri dobre prakse. Vrste projekata koji se financiraju strukturnim fondovima, plan razvoja u strukturnim fondovima Republike Hrvatske.

 

Usporedba ključnih razlika IPA-e i strukturnih fondova.

Usporedba elemenata natječaja u programuu IPA i u primjerima u strukturnim fondovima.

 

2. dan

Predstavljanje regulative Europske komisije za korištenje strukturnih instrumenata, predstavljanje domaćih pravilnika koji se primjenjuju na strukturne fondove i kohezijski fond i njihovih priloga

 

Usporedba aplikacijskih obrazaca u IPA-i i strukturnim fondovima i uvjetima prijave projekata.

 

Kriteriji odabira i dodjele ugovora iz SF-a

 

Usporedba ključnih financijskih pravila i obveza u provedbi ugovora.

 


LAG Srijem.info

Natječaji