ODOBRENA TRI NOVA PROJEKTA USMJERENA K POBOLJŠANJU KVALITETE ŽIVOTA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je rezultate natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu, u okviru kojeg je LAG Srijem pripremio i prijavio 3 projekta. Sukladno objavljenim rezultatima, sva tri projekta koja je LAG Srijem pripremio su odobrena te će biti financirana od strane Ministarstva u 100%-om iznosu. Odobreni su projekti: Vitalni seniori (40.000,00 kn), Mjesto za sve generacije (50.000,00 kn) i Edukacijom do pružanja boljih usluga zajednici (40.000,00 kn).

 

Provedbom prethodno navedena tri projekta u ukupnoj vrijednosti od 130.000,00 kn, u sljedećih godinu dana, pridonijet ćemo podizanju kvalitete života za osobe starije životne dobi na području LAG-a Srijem.


LAG Srijem.info

Natječaji