OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.3.3. ''ULAGANJE U ŠUMSKU INFRASTRUKTURU''

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za tip operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“.

 

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama, te jedinice lokalne samouprave.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna.Vrijednost potpore je od 10.000 eura do 1.000.000 eura, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

 

Zahtjevi se podnose od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.

 

Za više informacija pogledajte ovdje.


LAG Srijem.info

Natječaji