Održano prvo predavanje u okviru projekta ''Edukacijom do pružanja boljih usluga zajednici''

Dana 23. siječnja 2019. godine u prostorijama udruge „Treća životna dob“ održano je prvo predavanje na temu Specifičnosti treće životne dobi i predrasude prema osobama starije životne dobi, koje je održala Dajana Živanović, prvostupnik socijalnog rada. Predavanju je prisustvovalo 16 zaposlenika udruge „Treća životna dob“, koje su putem evaluacijskog upitnika ocijenile predavanje veoma korisnim, te im je povećana razina znanja o osobama treće životne dobi.

Projekt „Edukacijom do pružanja boljih usluga zajednici“ financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Odobrena sredstva su u iznosu od 40.000,00 kn a financirana su u 100% iznosu. Nositelj projekta je Udruga „Treća životna dob“ iz Trpinje, a partner je LAG Srijem.


LAG Srijem.info

Natječaji