OBILAZAK OPG-A U SKLOPU PROJEKTA ''NA LEĐIMA KONJA DO NOVE BUDUĆNOSTI'' UP.02.1.1.06.0041.

U sklopu projekta ''Na leđima konja do nove budućnosti'' 28. siječnja 2019. godine nositelj i partneri projekta obišli su OPG Milan Sabljak. Obilazak OPG-a provodi se u svrhu prenošenja znanja i vještina, te učenja poslova koji se moraju odradit na pojedinom OPG-u. Korisnicima udruge s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar prezentiran je OPG Milan Sabljak, te je uspješno proveden obilazak na obostranu korist. Predstavnik OPG-a je imao priliku upoznati korisnike i vidjeti da oni imaju veliku želju za raditi te da mogu puno toga naučiti. Korisnici su se upoznali sa poslovima koji se moraju napraviti da bi životinje imale sve zadovoljene dnevne potrebe. Prenesena su im neka osnovna znanja o stočnoj hrani i hranidbi koja je jako bitna da bi krava imala što bolju laktaciju.

 

Nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su: LAG Srijem i Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar. Projekt je usmjeren prema osobama s intelektualnim oštećenjem koji su članovi Udruge Golubica u dobi od 18 do 50 godina. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u iznosu od 887.343.09 kn.


LAG Srijem.info

Natječaji