Poziv gradovima i općinama za izgradnju sortirnica

 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 350 milijuna kuna za financiranje izgradnje i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada. Sredstva su osigurana kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

 

Na ovaj poziv se mogu javiti sve jedinice lokalne samouprave, koje projekte mogu pripremati samostalno ili u suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave kako bi osigurale dostatan kapacitet postrojenja i njegov održivi rad. Postotak EU sufinanciranja projekata je maksimalno 85%, a najviši iznos koji se može dodijeliti po projektu je 50 milijuna kuna.

 

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2020. godine, a maksimalno trajanje provedbe projekta je 24 mjeseca. Izgradnja i/ili opremanje ovih postrojenja uključuje projektiranje, građevinske radove i nadzor radova, opremanje postrojenja za sortiranja, tehničku pomoć za upravljanje projektom te aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

 

Više informacija na: https://mzoe.gov.hr/vijesti/gradovima-i-opcinama-za-izgradnju-sortirnica-na-raspolaganju-350-milijuna-kuna/5494

 

Izvor: https://mzoe.gov.hr


LAG Srijem.info

Natječaji