Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu prema Programu sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2019. godinu. Sredstva Programa su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programsko razdoblje 2014.-2020.

 

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Uvjeti i kriteriji za dodjelu sredstava, prihvatljivi korisnici, prihvatljiva područja sufinanciranja, iznosi i kriteriji sufinanciranja te drugi bitni elementi za sufinanciranje provedbe EU projekta utvrđeni su u Javnom pozivu i Uputama za korisnike.

 

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 300.000.000,00 kuna.

 

Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta sa svim potrebnim dokumentima se šalje isključivo putem pošte, u zatvorenoj omotnici, preporučeno od 2. srpnja 2019. u 10:00:00 sati do iskorištenja sredstava planiranih za 2019. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2019. u 12:00:00 sati.

 

Više informacija na poveznici: https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

 

Izvor: https://razvoj.gov.hr/


LAG Srijem.info

Natječaji