(ZATVOREN) 3. LAG Natječaj za tip operacije 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

LAG Srijem objavljuje 3. LAG Natječaj iz Lokalne razvoje strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tip operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:

 • Grada Iloka,
 • Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),
 • Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),
 • Općine Bogdanovci,
 • Općine Borovo,
 • Općine Lovas,
 • Općine Negoslavci,
 • Općine Nuštar,
 • Općine Stari Jankovci,
 • Općine Tompojevci,
 • Općine Tordinci,
 • Općine Tovarnik,
 • Općine Trpinja.

 

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivališe na području LAG-a Srijem

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 12. kolovoza 2019. do 12. rujna 2019.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 554.662,50 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 110.932,50 kn.

 

Potpora se isplaćuje u dva jednaka dijela, prva rata nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava, Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga nakon provedenih aktivnosti.

 

Potpora za ovaj tip operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom vremenu trajanja Programa.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se u nastavku objave.

 

PRVA IZMJENA LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 6.3.

 

Sukladno Točki 4.2. teksta LAG natječaja LAG Srijem donosi Odluku o izmjeni 3. LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

LAG natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

 

na 17. stranici, 4.4. Izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u, dio iz teksta:

 

"Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 28. veljače 2018. godine."

 

mijenja se i glasi:

 

"Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva Savjetodavna služba neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 16. svibnja 2019. godine."

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

Odluka o prvoj izmjeni LAG Natječaja za tip operacije 6.3. stupa na snagu 06. kolovoza 2019. godine.

 

 

 

Pitanja i odgovori:

 

PITANJE:

Pozdrav,

Molim vas za tumačenje uvjeta natječaja o prihvatljivosti korisnika.

 

OPG ima adresu sjedišta na području grada Vinkovaca dok se djelatnost OPG-a i objketi nalaze na području naselja Marinci koji se nalaze u Općini Nuštar.

Je li prema nevedenim uvjetima natječaja 6.3.1 gore bavedeni OPG prihvatljiv korisnik na ovome natječaju?

 

ODGOVOR:

Poštovani,

 

U objavljenom tekstu 3. LAG Natječaj za tip operacije 6.3. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" na 7. stranici, točka 2.3., navedeno je sljedeće

 

2.3 Kriteriji za isključenje nositelja projekta (Tko ne može sudjelovati?)

U okviru ovog Natječaja, potpora se ne može dodijeliti:

1. nositelju projekta koji nema prebivalište ili sjedište na području LAG obuhvata , što

zavisno o organizacijskom obliku nositelja projekta podrazumijeva sljedeće:

a. OPG – prebivalište nositelja OPG-a

b. trgovačko društvo i zadruga – adresa sjedišta društva

c. obrt – adresa sjedišta obrta ..


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 LAG_natječaj_LRS_6.3. 26.07.2019 224.8kb
2 Obrazac A. Prijavni obrazac 26.07.2019 44.4kb
3 Obrazac B. Poslovni plan - opisni dio 26.07.2019 36.7kb
4 Obrazac B. Poslovni plan - tablični dio 26.07.2019 49.9kb
5 Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća 26.07.2019 40.9kb
6 Obrazac D. FADN kalkulator 26.07.2019 176.7kb
7 Prilog I. Natječajna dokumentacija 26.07.2019 47.3kb
8 Prilog II. Popis proizvoda 26.07.2019 24.1kb
9 Prilog III. Vodič za mikro, mala i srednje velika poduzeća 26.07.2019 867kb
10 Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata 26.07.2019 42kb
11 Tekst LAG natječaj-a LRS_6.3. - 1. IZMJENA 06.08.2019 243.4kb

LAG Srijem.info

Natječaji