Obilazak OPG-a Nenad Svitlica u sklopu projekta ''Na leđima konja do nove budućnosti''

U sklopu projekta ''Na leđima konja do nove budućnosti'', 13. kolovoza 2019. godine nositelj i partneri projekta te korisnici udruge s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar, posjetili su OPG Nenad Svitlica iz Tovarnika, čija je glavna djelatnost stočarstvo. Obilazak OPG-a provodi se u svrhu prenošenja znanja i vještina, te učenja poslova koji se moraju odradit na pojedinom OPG-u.

 

OPG Nenad Svitlica bavi se uzgojem ovaca i koza, te na svoja dva imanja ima više od 300 grla. Vlasnik OPG-a korisnicima je objasnio na koji način se brine za ove životinje i što je sve potrebno za uzgoj. Naveo je i kako hranidba ima najvažniju ulogu u očuvanju zdravlja ovaca te da se obroci moraju prilagoditi i dopuniti promjenama koje se događaju na pašnjacima tijekom godine.
Nakon uspješno provedenog obilaska i nakon što je imao priliku upoznati korisnike, vlasnik OPG-a vidio je da oni već puno znaju o uzgoju domaćih životinja te da imaju veliku volju za radom.

 

Projekt je usmjeren prema osobama s intelektualnim oštećenjem koji su članovi Udruge Golubica u dobi od 18 do 50 godina, a sufinanciran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u iznosu od 887.343.09 kn. Nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su: LAG Srijem i Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar.

 


LAG Srijem.info

Natječaji