Objavljen natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.

 

Ministarstvo poljoprivrede ovim Programom pomaže malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovm prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime doprinosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio – ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.

 

Projektne aktivnosti moraju se provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

 

Najveći iznos potpore po korisniku iznosi 75.000,00kn.

 

Prihvatljivi prijavitelji su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) upisana u Upisnik poljoprivrednika u trenutku objave Natječaja, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura. Sjedište OPG-a mora biti na području na kojem se moraju provoditi projektne aktivnosti.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala

2. kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU (SL C 202 (2016))

3. podizanje novih i/ili rekonstruiranje postojećih višegodišnjih nasada

4. kupnja gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opremene (novih i rabljenih)

5. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta)

6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje

7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezantaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade

9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Prijave se podnose Ministarstvu poljoprivrede od 5.9.2019. do 26.9.2019. godine.

 

Više informacija na poveznici: https://poljoprivreda.gov.hr/natjecaj-za-financiranje-projekata-u-2019-godini-prema-programu-za-financiranje-projekata-lokalne-infrastrukture-i-ruralnog-razvoja-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/2595?fbclid=IwAR0WBFZ2FbwOhU8nAapujDzBKfCcNsRr2gPgoZ9HZPKOL-dJwA6Ug_7z3HY

 

Izvor: https://poljoprivreda.gov.hr


LAG Srijem.info

Natječaji