Javni poziv - Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema „Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“.

 

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

 

Korisnici Programa su jedinice lokalne samouprave sa statusom potpomognutog područja u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine broj 132/17) i s udjelom višim od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u stanovništvu.

 

Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2019. godine.

 

Više informacija na poveznici: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-poboljsanje-infrastrukture-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/4067

 

Izvor: https://razvoj.gov.hr/


LAG Srijem.info

Natječaji