Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

 

Ministarstvo kulture raspisalo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi.

 

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

 

Sredstva su osigurana za javne potrebe u kulturi: djelatnosti, aktivnosti, manifestacije i projekte u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, s naglaskom na projekte koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

 

Prijave se podnose od 4. rujna do 4. listopada 2019. godine, putem interneta na odgovarajućim obrascima.

 

Više informacija na poveznici: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=23456

 

Izvor: https://www.min-kulture.hr


LAG Srijem.info

Natječaji