Obilazak OPG-a Mijoković u okviru projekta ''Na leđima konja do nove budućnosti''

Dana 26. studenog 2019. godine, u okviru projekta ''Na leđima konja do nove budućnosti'', nositelj i partneri projekta te korisnici udruge s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar, posjetili su OPG Mijoković Ibojka.
Obilazak OPG-a provodi se u svrhu prenošenja znanja i vještina, te učenja poslova koji se moraju odradit na pojedinom OPG-u.

 

OPG Mijoković Ibojka bavi se uzgojem krava i svinja. Korisnicima je već dobro poznato kako se vodi briga oko svinja jer su imali priliku posjetiti nekoliko imanja gdje se svinje uzgajaju, a tijekom ovog posjeta objašnjeno im je kako se vodi briga oko krava i čime se one hrane. Vlasnica OPG-a od krava dobiva mlijeko te je korisnicima objasnila i proces mužnje krava jer je to jedan od osnovnih poslova koji se moraju odraditi u uzgoju ovih životinja. Navela je kako je prilikom mužnje vrlo bitno osigurati mir i tišinu u staji kako bi se dobilo što više mlijeka, a kvalitetu mlijeka osigurat će temeljita higijena. Tako prije mužnje treba provesti temeljito čišćenje posuda i pribora za mužnju, ruke muzača moraju biti čiste, a nakon mužnje potrebno je oprati vime te mlijeko odmah iznijeti iz staje, procijediti i što prije ohladiti, odnosno spremiti u uređaji za hlađenje (laktofriz).
Nakon provedenog obilaska i nakon što je imala priliku upoznati korisnike, vlasnica OPG-a vidjela je koliko su zainteresirani te da imaju veliku volju za radom sa životinjama.

 

Projekt je usmjeren prema osobama s intelektualnim oštećenjem koji su članovi Udruge Golubica u dobi od 18 do 50 godina, a sufinanciran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u iznosu od 887.343.09 kn. Nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su: LAG Srijem i Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar.


LAG Srijem.info

Natječaji