Odobrena dva nova projekta na natječaju Ministarstva kulture

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu ukupno je prijavljen 671 program, a ukupna financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture prešla su 17,5 milijuna kuna.

 

Za financiranje je predloženo i prihvaćeno 372 programa, među kojima se nalaze i dva projekta koja je pripremio LAG Srijem.

Tako je KUD-u ''Zvonko Galović-Nona'' iz Tompojevaca odobreno 8.000,00 kuna za otkup svečanih narodnih nošnji, dok je KUD-u Ivan Goran Kovačić iz Lovasa odobreno 10.000,00 kuna za nabavu tamburaških instrumenata.


LAG Srijem.info

Natječaji