Obilazak OPG-a Zvonimir Balić u okviru projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“

Dana 27. siječnja 2020. godine, u okviru projekta „Na leđima konja do nove budućnosti“, korisnici udruge s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar, voditelj i partneri projekta, obišli su OPG Zvonimir Balić u svrhu prenošenja znanja i vještina te učenja poslova koji se moraju odradit na OPG-u.

 

OPG Zvonimir Balić bavi se uzgojem koza te od njih dobiva mlijeko. Kako bi se dobilo kvaliteno mlijeko važno je posebnu pažnju obratiti na prehranu koza. Predstavnik OPG-a korisnicima je objasnio čime se sve hrane ove životinje i na koji način ih muze.
Najveći dio obroka koza čini paša, sijeno, sjenaža, kukuruz i različite drvenaste vrste koje koze brste. Ipak, kozama je najdraža paša koja ima puno hranjivih tvari, a ujedno je i najpovoljnija radi povećanja mliječnosti. Osim prehrane, kozama je potrebno osigurati veću podnu površinu te objekt opremljen odgovarajućom opremom za hranidbu, napajanje i mužnju. Korisnici su prilikom posjeta vidjeli i naučili kako se vodi briga o kozama te da su one vrlo inteligentne i spretne životinje.

 

Projekt je usmjeren prema osobama s intelektualnim oštećenjem koji su članovi Udruge Golubica u dobi od 18 do 50 godina, a sufinanciran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u iznosu od 887.343.09 kn. Nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su LAG Srijem i Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar.

 

 


LAG Srijem.info

Natječaji