Vukovarsko-srijemska županija objavila Javni poziv za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina

I. Predmet javnog poziva
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina.


II. Namjena za koju se dodjeljuju novčane potpore
Zdravstveni pregledi sportaša za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti sportašica/sportaša do 18 godina.


III. Opći uvjeti za podnošenje prijava
Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju sportske udruge kojima je sjedište na području Vukovarsko-srijemske županije.


IV. Potrebna dokumentacija
Prijava na javni poziv podnosi se na slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Poziva:
- Prijavnica za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina
- Popis sportašica/sportaša

Prijavnicu ispuniti na računalu.


Prijavitelj uz Prijavnicu i Popis sportašica/sportaša obvezno mora priložiti slijedeće dokumente:
1. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu - ne starija od 30 dana od propisanog roka za dostavu
2. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana od propisanog roka za dostavu,
3. Izjava o istinitosti i točnosti podataka
4. Izjava o zaštiti osobnih podataka
Cjelokupna navedena dokumentacija s prijavnicom mora biti potpisana i ovjerena od strane ovlaštene osobe za zastupanje udruge.
Napomena: Uz navedenu obveznu dokumentaciju potreban je i evidentiran upis u Registar sportskih djelatnosti.
https://www.udu-vsz.hr/sport
https://www.udu-vsz.hr/obrasci/prosvjeta-sport
Kontakt osoba Marina Barić: Tel: 032/344-300, e-mail: prosvjeta3.vk@udu -vsz.hr

 

V. Financijska sredstva
Sredstva za Javni poziv za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina u Vukovarsko-srijemskoj županiji planirana su iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije, Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju za 2020. godinu.
Prihvatljivi troškovi cijene zdravstvenog pregleda iznose 100,00 sa PDV-om po sportašici/sportašu isključivo kod licenciranih liječnika sportske medicine sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
Poziv je otvoren tijekom cijele godine ili do iskorištenja sredstava.

 

VI. Podnošenje prijave
Ovaj Javni poziv se objavljuje na web stranici Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr).
Prijave se mogu dostaviti na jedan od slijedećih načina:
1) poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:
Upravni odjel za sport, mlade i demografiju
Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci
sa naznakom za:
„Javni poziva za financiranje pregleda kojim se utvrđuje opća zdravstvena
sposobnost sportašica/sportaša do 18 godina“
2)osobnom dostavom putem pisarnice Vukovarsko-srijemske županije na adresi:
Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci


Sve nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog poziva neće biti razmatrane.


VII. Korištenje odobrene donacije
Prijaviteljima čije prijave budu prihvaćene, iste će biti plaćene po predračunu.

Prijavnicu kao i ostale dokumente možete preuzeti ovdje.


LAG Srijem.info

Natječaji