Obilazak Konjičkog kluba Dunavski raj u okviru projekta "Na leđima konja do nove budućnosti"

U okviru projekta ''Na leđima konja do nove budućnosti'' dana 12. veljače 2020. godine, predstavnici OPG-a obišli su Konjički klub Dunavski raj gdje su imali su priliku vidjeti na koji način se korisnici (osobe s intelektualnim teškoćama) brinu za konje, ali i što sve mogu napraviti u konjogojstvu.

 

Predstavnicima OPG-a korisnici su najprije prezentirali četkanje i čišćenje konja, nakon čega su pokazali i koje sve aktivnosti obavljaju vezano za rad u štalama i brigu o prostoru za konja. Tako su jedni čistili staje za konje, dok su drugi navozili slamu i hranili konje. Zatim je uslijedilo osedlavanje i jahanje konja te su korisnici pokazali kako su već vrlo vješti u ovim aktivnostima i da ih one jako vesele.
Nakon provedenog obilaska, vidljiv je velik napredak osoba s intelektualnim teškoćama u radu s konjima i drugim poslovima u konjogojstvu te da puno toga mogu savladati i napraviti.

Svrha obilaska Konjičkog kluba Dunavski raj je upoznavanje OPG-ova sa do sada naučenim vještinama korisnika projekta za rad u konjogojstvu u cilju poticanja OPG-ova za zapošljavanje kvalificirane radne snage u srodnim zanimanjima poljoprivrede i konjogojstva.

Nositelj projekta je Konjički klub Dunavski raj, a partneri su: LAG Srijem i Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar. Projekt je usmjeren prema osobama s intelektualnim oštećenjem koji su članovi Udruge Golubica u dobi od 18 do 50 godina. Projekt je sufinanciran sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 u iznosu od 887.343.09 kn.

 


LAG Srijem.info

Natječaji