Predavanje na temu "Novi Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija"

Lokalna akcijska grupa Srijem u sljedećih nekoliko tjedan organizirat će niz predavanja na temu "Novi Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija".

Početkom listopada 2014. stupio je na snagu novi Zakon o udrugama, a novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija stupa na snagu početkom 2015. godine.

Predavanja su namijenjena predstavnicima udruga, a prva predavanja održat će se u Općinama Tordinci i Bogdanovci.


LAG Srijem.info

Natječaji