Nova Predavanja na temu "Novi Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija"

Lokalna akcijska grupa Srijem nastavlja s organizacijom predavanja na temu "Novi Zakon o udrugama i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija".

Početkom listopada 2014. stupio je na snagu novi Zakon o udrugama, a novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija stupa na snagu početkom 2015. godine.

Predavanja su namijenjena predstavnicima udruga, a nova predavanja održat će se u Gradu Iloku i Općinama Nuštar, Tovarnik, Stari Jankovci, Lovas, Negoslavci, Trpinja i Borovo.


LAG Srijem.info

Natječaji