OBJAVLJEN 5. LAG NATJEČAJ ZA TO 4.1.1. RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA

 

LAG Srijem je dana 29. siječnja 2021. godine objavio 5. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem 2014.-2020. za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

 

Predmet natječaja je restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a Srijem, zavisno od organizacijskog oblika.

 

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici s područja LAG-a Srijem, tj. s područja:

o Grada Iloka,

o Naselja Mirkovci (dio Grada Vinkovaca),

o Naselja Sotin i Lipovača (dio Grada Vukovara),

o Općine Bogdanovci,

o Općine Borovo,

o Općine Lovas,

o Općine Negoslavci,

o Općine Nuštar,

o Općine Stari Jankovci,

o Općine Tompojevci,

o Općine Tordinci,

o Općine Tovarnik,

o Općine Trpinja.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati sjedište ili prebivalište na području LAG-a Srijem.

 

Rok za podnošenje prijava projekata je od 15. veljače 2021. do 17. ožujka 2021.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 768.837,06 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti.

 

Isplata potpore se vrši jednokratno ili u ratama kako slijedi:

a. kod ulaganja u opremanje do 3 rate

b. kod ulaganja u građenje i podizanje nasada do 4 rate

c. moguća je isplata potpore u obliku predujma u vrijednosti do 50% odobrenih sredstava potpore, uz dostavu garancije banke plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma

d. iznos u Zahtjevu za isplatu zadnje rate mora biti minimalno 10% odobrenih sredstava potpore.

 

Intenzitet potpore za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Za mlade poljoprivrednike, koji su definirani kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 %, uz uvjete definirane LAG natječajem.

 

Nositelju projekta za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava koji je sukladan tipu operacije 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 (u daljnjem tekstu: Program), broj podnesenih prijava projekata i odobrenih projekata u cijelom razdoblju trajanja Programa nije ograničen bilo po osnovi ovog LAG Natječaja i/ili nacionalnog natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1.

 

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG Natječaju.

Tekst LAG Natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na sljedećem linku: http://www.srijem.info/index.php?news=931 .


LAG Srijem.info

Natječaji