U Nuštru održana Izborna skupština LAG-a Srijem

U prostorijama Općine Nuštar, 28. siječnja 2015. godine, održana je Izborna skupština LAG-a Srijem.

 

Točke dnevnog reda bile su:

 

 • Izvještaj o dosadašnjem radu LAG-a Srijem i stanju trošenja dodijeljenih sredstava za Mjeru 202,
 • Izvještaj sa sastanka Upravnog odbora LAG-a Srijem te čelnika jedinica lokalnih samouprava s područja LAG-a Srijem održanog 14. siječnja 2015. godine,
 • Prijedlozi za izmjenu Statuta LAG-a Srijem,
 • Izbor članova predstavničkih tijela LAG-a Srijem,
 • Razno.

 

Nazočne je pozdravio predsjednik LAG-a Tomislav Panenić, dok su djelatnici podnijeli izvještaj o dosadašnjem radu i stanju trošenja dodijeljenih sredstava za Mjeru 202, te Izvještaj sa sastanka Upravnog odbora LAG-a Srijem te čelnika jedinica lokalnih samouprava s područja LAG-a Srijem održanog 14. siječnja 2015. godine. Predložene su izmjene Statuta LAG-a Srijem sukladno novom Zakonu o udrugama, koje je Skupština LAG-a jednoglasno prihvatila. Skupština je također donijela Odluku o produženju Lokalne razvojne strategije LAG-a Srijem do kraja 2015. godine.

 

Na Skupštini su također birani i novi članovi predstavničkih tijela LAG-a, pa je tako za predsjednika LAG-a Srijem ponovno izabran g. Tomislav Panenić.

 

Za nove članove Upravnog odbora, koji je Odlukom Skupštine LAG-a Srijem smanjen na 7 članova, izabrani su:

 

 • g. Tomislav Panenić,
 • gđa. Tanja Paša,
 • g. Dragan Sudarević,
 • gđa. Janja Butković,
 • gđa. Dragana Jeckov,
 • gđa. Mara Čuljak,
 • gđa. Martina Svitlanović.

 

Nazočni su izrazili zadovoljstvo dosadašnjim radom Lokalne akcijske grupe Srijem i potporu nastavku daljnjih aktivnosti.

 

 


LAG Srijem.info

Natječaji