Kratki izvještaj o stanju provedbe Programa ruralnog razvoja RH u 2015. godini.

Utorak, 06.09.2016

U RH je na snazi Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020 (NN 92/14) kojim je definirano kako funkciju..

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje objavila "Priručnik za korisnike"

Petak, 02.09.2016

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje izradila je priručnik namijenjen korisnicima bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i..

Korisnicima sredstava iz Programa ruralnog razvoja smanjit će se troškovi i ubrzati ishođenje akata

Srijeda, 31.08.2016

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je Upravi za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj i međunarodnu suradnju..

Javni poziv na predlaganje projekata i programa i javni poziv na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom "Kultura nova"

Utorak, 30.08.2016

Zaklada "Kultura nova" je u okviru Programa podrške 2016 objavila javne pozive na predlaganje projekata i programa te javne pozive na iskaz interesa za suradnju sa Zakladom s rokom prijave 27. rujna..

LAG Srijem.info

Natječaji