Održan seminar u Zadru na temu "LAG-ovi kao nositelji razvoja ruralnih zajednica"

Ponedjeljak, 11.11.2013

U Zadru je 7. i 8. studenog 2013. godine održan seminar za LAG-ove koji su potpisali Ugovor sa Agencijom za plaćanja na 1. natječaju za mjeru 202. na temu "LAG-ovi kao nositelji razvoja ruralnih...

Radionica o LEADER pristupu "Primjena LEADER pristupa u Hrvatskoj i Francuskoj"

Utorak, 05.11.2013

Zagrebu je 5. studenog 2013. godine održana radionica za LAG-ove koji su potpisali Ugovor sa Agencijom za plaćanja na 1. natječaju za mjeru 202. na temu "Primjena LEADER pristupa u Hrvatskoj i ...

U Vinkovcima održano predavanje na temu "Mogućnost financiranja kroz europske strukturne fondove; Europski socijalni fond - primjeri dobre prakse cjeloživotnog učenja"

Petak, 04.10.2013

U Vinkovcima je 03. listopada 2013. godine održano predavanje na temu "Mogućnost financiranja kroz europske strukturne fondove; Europski socijalni fond - primjeri dobre prakse...

GIZ seminar u Vizitor Centru

Subota, 15.09.2012

U Iloku je od 10.-15- rujna 2012. godine održan seminar na temu "Teritorijalni LEADER pristup regionalnom ruralnom razvoju: strategija, organizacija i financiranje“ za predstavnike ministarstava...

LAG Srijem.info

Natječaji