Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2015. godinu u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020.

Petak, 10.04.2015

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan natječaja..

Javni natječaj za mjeru Primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Petak, 03.04.2015

Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primjenjenih istraživanja u pčelarstvu..

Sretan Uskrs

Petak, 03.04.2015

LAG Srijem.info

Natječaji