LAG Srijem

LAG Srijem osnovan je kao multi-sektorsko partnerstvo javnog, poslovnog i civilnog sektora sa područja Grada Iloka, naselja Mirkovci kao dio Grada Vinkovaca i općina Tovarnik, Tompojevci, Lovas, Negoslavci, Stari Jankovci, Tordinci, Nuštar i Bogdanovci na Osnivačkoj skupštini osnovali su dana  8. prosinca 2010. godine Lokalnu akcijsku grupu (LAG) Srijem koja je i službeno prijavljena u Ured državne uprave u Vukovarsko- srijemskoj županiji dana 17. kolovoza 2011. godine. Općina Trpinja i Općina Borovo priključile su se LAG-u Srijem 30. rujna 2013. godine, dok se Grad Vukovar s prigradskim naseljima Sotin i Lipovača (ne i samim naseljem Vukovar) priključio 15. listopada 2015. godine. 16. prosinca 2019. pridružuje se i Općina Markušica.

Najznačajnija karakteristika LAG područja je njegova lokacija koja se proteže kroz cijelu Vukovarsko- srijemsku županiju do najistočnije točke Republike Hrvatske, Grada Iloka. Područje LAG-a je bogato prirodnom raznolikošću i tradicijom. Ovo područje posjeduje bogatu i različitu prirodnu i kulturnu povijest i baštinu koja i dalje ima presudan utjecaj na društveno- gospodarske značajke područja.

Vizija:
LAG Srijem je uspješno ruralno područje koje svoj razvoj zasniva na partnerstvu, konkurentnosti i inovaciji te stvara uvjete da ga ljudi žele posjetiti, u njemu živjeti i raditi

Karta LAG-a Srijem
Karta LAG-a Srijem
LAG Srijem.info

Natječaji